Карта с контейнериtest
Данни за географските координати на контейнерите:
Runs on Unicorn Platform